Ann Kristin’s Bøndernes Hus, Brandval

Tlf: 924 46 373
Mail: post@bonderneshus1.net

Adresse: Goggestredet 12, 2219 Brandval

Ann Kristin Harbosen
Jeg er fagutdannet kokk og gikk opp til fagprøve i 1985.  Siden den tid har jeg jobbet som kjøkkensjef i Kongsvinger kommune i 20 år.  De siste årene har jeg drevet for meg selv. All kunnskap som jeg har brakt med meg, ønsker jeg å bruke på deg som kunde.  Samtidig er jeg opptatt av fornyelse og å gjøre ting bedre.

Tom Charles Lukashaugen
Ved siden av å være medeier, driver Tom gardsysteri og grøtstua. Etter å ha vært ansatt i mange år på Bøndernes Hus har han nå gått inn på eiersiden. 

Kaia Harbosen
Kaia er utdannet radiograf men har de siste tolv årene jobbet på Bøndernes Hus ved siden av jobben. Hun har nå gått inn i full jobb her hos oss. 

Kontakt oss gjerne!


Kontakt oss
Fornavn
Etternavn